Aanvulling Reglement

Artikel 8

Indien een wedstrijd geen doorgang kan vinden door afzegging, dient er binnen 3 weken een nieuwe speeldatum aangeleverd te worden bij het secretariaat. Gebeurt dit niet, verliest de afzeggende partij de wedstrijd met als tegensaldo 7 legs. Indien de afzeggende partij aantoonbaar alle moeite heeft gedaan om een nieuwe datum af te spreken en de contra partij verleent geen medewerking, zal het bestuur passende maatregelen treffen.

Bestuur Café Geert Cup