Competitiewedstrijden

Artikel 1

Iedere deelnemer aan de competitie is er aan gehouden, om zich tijdens en tussen de wedstrijden sportief te gedragen, m.a.w. geen hinder of overlast veroorzaken voor de overige spelers.

Artikel 2

Indien een team van mening is dat de tegenstander zich niet aan de regels van dit reglement houdt is dit team gerechtigd om de wedstrijd te staken. Men dient op het wedstrijdformulier kenbaar te maken wat de reden is van het staken van de wedstrijd.

Het bestuur zal beslissen wat de consequenties zijn per team.

Bij herhaling van klachten heeft het bestuur het recht speler(s) of team uit de competitie te nemen en evt. volgende competities te weigeren.

SLOTBEPALINGEN

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur van Café Geert Cup.

Complete lijst reglementen downloaden? Klik hier!