Scheidsrechters

Artikel 1

1. Het schrijven van de score en het invullen van het scoreformulier wordt verzorgd door het thuisspelende team.
2. Tijdens het schrijven dient de schrijver geen storende bewegingen te maken.
3. De schrijver mag geen aanwijzingen geven.
4. Op verzoek van de aan de beurt zijnde speler, mag de schrijver mededelen hoeveel is gescoord met 1 of meerdere darts.
5. De score mag pas geschreven worden, nadat de speler 3 darts heeft gegooid.
6. De darts mogen pas uit het bord genomen worden als de score is genoteerd.
7. Zodra de darts uit het dartbord zijn genomen is er geen beroep meer mogelijk op de score.
8. Bij telfouten over het aftellen van de totaalstand is beroep mogelijk voor de volgende worp van het desbetreffende team c.q. speler.
9. De scheidsrechter let op het correct houden aan de werpafstand. Indien een speler zich na een waarschuwing niet aan de officiële werpafstand houd, kan de schrijver de worp ongeldig verklaren. Deze worp mag niet worden overgespeeld.
10. Het bestuur heeft het recht een neutrale scheidsrechter aan te stellen.
SLOTBEPALINGEN

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur van Café Geert Cup.

Complete lijst reglementen downloaden? Klik hier!