Teams

Artikel 1

Een team bestaat uit minimaal 4 spelers waarvan de namen van alle spelers (inclusief reserves) voor aanvang van de competitie zijn doorgegeven aan het wedstrijdsecretariaat.

Artikel 2

Gedurende het seizoen kunnen alleen spelers worden toegevoegd wanneer dit doorgegeven en goedgekeurd is door het wedstrijdsecretariaat. Gebeurt dit niet en spelen deze spelers toch, worden de wedstrijden van deze speler achteraf als verloren geteld. Het opgeven van additionele spelers is toegestaan tot en met de maand december van het desbetreffende seizoen.

Artikel 3

Een team kiest uit haar midden een teamcaptain. Deze draagt zorg voor het correct naleven van de regels aangaande deze competitie zoals deze in de reglementen zijn beschreven. Verder is de teamcaptain aanspreekpersoon voor bestuur en deelnemende teams.

SLOTBEPALINGEN

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur van Café Geert Cup.

Complete lijst reglementen downloaden? Klik hier!