aanpassing reglement

Café Geert Cup

11e jaargang

5 Oktober 2015

Beste teamcaptains,

Al vele jaren organiseren wij de dartcompetitie voor de regio Mill. Door de jaren heen hebben we veel ervaringen opgedaan dankzij jullie input. Ook kijken wij naar de dartcompetities om ons heen om onze competitie naar een hoger niveau te krijgen.

Naar aanleiding van bovenstaande hebben dit jaar enkele wijzigingen doorgevoerd om hiermee meer spelelement te creëren in de competitie. Hieronder volgt een overzicht van de wijzigingen die direct van kracht worden.

Wedstrijdopbouw

Wij hebben de input van verschillende mensen ontvangen dat sommige wedstrijden (nog steeds) te laat afgelopen zijn. Dit heeft ons doen besluiten dat wij 2 koppelwedstrijden uit het wedstrijdschema geschrapt hebben. Het wedstrijdschema ziet er nu als volgt uit: 8 enkelpartijen, 2 koppelpartijen. Alle wedstrijden worden gespeeld 501 dubbel uit BO3.

Invullen opstelling spelers

Voorheen was het zo dat het wedstrijdformulier eerst door het thuisspelende team ingevuld diende te worden. Hier kan echter het uitteam “sturen” in de opstelling. Om hier meer spelelement in te brengen, wordt dit nu veranderd.

Elk team dient vooraf haar opstelling in te vullen op een eigen formulier. Vervolgens worden de formulieren geruild zodat de formulieren compleet gemaakt kunnen worden. Elk team, thuis en uit, houdt dus zelf een eigen formulier bij en de formulieren dienen ook beiden ingeleverd te worden bij het wedstrijdsecretariaat (mag ook per email mits volledig ingevuld. Het origineel dient wel bewaard te worden door de teamcaptain zodat het bestuur dit op kan vragen indien nodig).

Puntentelling competitie

Voorheen ontving een team bij winst 2 punten voor de competitie en 1 punt bij een gelijkspel. Deze puntentelling verdwijnt. Vanaf nu worden de onderlinge partijen bij elkaar opgeteld en wordt hiermee bepaald welke positie een team in de ranking krijgt.

Door deze verandering wordt elke partij die gespeeld wordt bepalend voor de stand.

Voorbeeld: voorheen was 7-5 een verliespartij voor het uitteam. Nu verdient het thuisteam 7 punten en het uitteam verdient 5 punten.

Eindtoernooi

Elke speler die ingeschreven staat bij de Café Geert Cup, kon in het verleden deelnemen aan het eindtoernooi. Een gevolg hiervan was, dat spelers die geen pijl in de competitie hadden gegooid, toch deel mochten nemen aan het eindtoernooi.

Vanaf nu mogen spelers enkel deelnemen aan het eindtoernooi als ze ingeschreven staan bij de Café Geert Cup en minimaal aan 1 wedstrijd deelgenomen hebben in de competitie.

Wij wensen jullie allen veel speelplezier in de competitie!