Afspraken

Artikel 1 Inschrijving

Het bestuur kan voorwaarden verbinden aan de inschrijving in de competitie, in het bijzonder voor wat de naam van het team betreft. Hetzelfde geldt voor het kiezen van de thuisspeelgelegenheid.

Artikel 2 Afmelden

Wedstrijden dienen minimaal 24 uur van tevoren worden afgemeld. Is dit niet het geval wint de tegenstander de wedstrijd met 12-0 resp. 0-12. Het team dat de afmelding veroorzaakt is zelf verantwoordelijk voor het inhalen van de partij. Afmeldingen dienen ook doorgegeven te worden aan het wedstrijdsecretariaat en/of de contactpersoon van het bestuur.

Kan er niet aan de voorwaarden worden voldaan dient er overlegd te worden met de contactpersoon van het bestuur.

Wordt er van de regeling misbruik gemaakt, heeft het bestuur het recht sancties op te leggen aan de schuldige partij(en).

SLOTBEPALINGEN

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur van Café Geert Cup.

Complete lijst reglementen downloaden? Klik hier!