Competitiewedstrijd

Artikel 1

Het speltype wordt aan het begin van het seizoen vastgesteld.

Artikel 2

Aan het begin van elke partij wordt gebullt. Het thuisteam bullt als eerste. De speler die het dichts bij de bull zit begint de partij. Indien de dart buiten de triple ring wordt gegooid, is de beurt ongeldig en dient een volgende pijl gegooid te worden. De tegenstander begint de volgende leg en een eventuele derde leg wordt begonnen door de speler die ook de eerste leg is begonnen. Wanneer een Bulls Eye wordt gegooid door de eerste speler, moet de dart eruit gehaald worden. Bij een enkele Bull mag de dart op verzoek van de speler die moet gooien eruit gehaald worden.

Artikel 3

Alle 501 partijen eindigen wanneer we met het werpen van een dubbel precies 0 bereiken. Is het aantal gescoorde punten hoger dan nodig is dan blijft het aantal punten op het scorebord ongewijzigd.

De Tactics partijen eindigen wanneer alle getallen (20 tot en met 10) en de Bull 3 keer gegooid zijn en het puntenaantal hoger is als die van de tegenstander.

SLOTBEPALINGEN

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur van Café Geert Cup.

Complete lijst reglementen downloaden? Klik hier!