Wedstrijdbanen

Artikel 1 Het dartbord

1. Dient in goede staat te zijn en voor de wedstrijd door beide teamcaptains goedgekeurd te worden.
2. De draden moeten goed zichtbaar zijn en niet glimmend.
3. De nummering moet op de juiste wijze zijn aangegeven.
4. Dubbel 20 bevindt zich aan de bovenzijde en moet rood zijn.
5. Het dartbord moet toegestaan zijn door de NDB.
6. De bull van het dartbord bevindt zich op een hoogte van 173 cm verticaal gerekend t.o.v. de werplijn.
7. De horecagelegenheid dient een nieuw bord als reserve beschikbaar te hebben.

Artikel 2 De Werplijn

1. De achterzijde van de werplijn bevindt zich op 237 cm horizontaal gerekend vanaf de voorzijde van het bord of 293 cm diagonaal gerekend vanaf het hart van het dartbord.
2. De werplijn moet worden aangegeven door een drempel (ockey) van tenminste 3.5 cm en ten hoogste 6 cm en ongeveer 60 cm lang. Het midden van de drempel moet gelijk zijn met het midden van het bord.
3. Er moet voldoende ruimte zijn voor de speler. Dit is ongeveer 1 meter gerekend vanuit het hart van de drempel.

Artikel 3 De verlichting

1. De spots moeten voldoende lichtsterkte hebben.
2. De spots moeten niet hinderlijk hangen voor de spelers.

Artikel 4 Het scorebord

Het scorebord moet naast het dartbord hangen, in ieder geval zo dat de speler zijn score goed kan aflezen, en op minimaal 25 cm bevestigd is van het dartbord.

Artikel 5 Darts

Elk soort dart mag worden gebuikt, mits de totale lengte niet meer bedraagt dan 30.5 cm en het totale gewicht niet meer bedraagt dan 50 gram.

SLOTBEPALINGEN

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur van Café Geert Cup.

Complete lijst reglementen downloaden? Klik hier!