Competitie verloop

Artikel 1

  1. De competitieweek loopt van maandag tot en met vrijdag.
  2. Wedstrijden vinden plaats binnen de competitieweek waarin de wedstrijd is uitgeschreven. Bij bewezen overmacht kan het wedstrijdsecretariaat een andere datum vaststellen. Het eerder spelen van een wedstrijd is alleen mogelijk met toestemming van het wedstrijdsecretariaat/contactpersoon.
  3. Zowel het thuisteam als het uitteam vult het scoreformulier in en is ervoor verantwoordelijk dat dit bij het wedstrijdsecretariaat komt.
  4. Wedstrijdformulieren dienen in dezelfde speelweek voor zaterdag 19.00 uur digitaal (per email) in het bezit te zijn van het wedstrijdsecretariaat. Gebeurt dit niet heeft het bestuur het recht hier sancties op te nemen.
  5. De wedstrijden beginnen tussen 20.00 en uiterlijk 20.30 uur.
  6. De wedstrijdbaan moet een half uur voor aanvang van de wedstrijd gereed zijn.
  7. Beide partijen hebben het recht voor de wedstrijd 15 minuten in te gooien, doch de wedstrijd dient om uiterlijk 20.30 uur te starten.

Artikel 2

1. Een team dat voor 21.00 uur niet aanwezig is in het speellokaal zonder afmelding verliest de wedstrijd. Hiervan dient wel melding gemaakt te worden op het wedstrijdformulier. In overleg tussen de betrokken teams mag er na 21.00 uur wel gespeeld worden maar dan wordt ook de gehele wedstrijd gespeeld.
2. Een wedstrijd kan worden aangevangen met een onvolledig team. De ontbrekende speler moet echter tijdig aankomen om een wedstrijdverloop conform het wedstrijdformulier zonder onderbrekingen mogelijk te maken.
3. Indien een team (maar) 3 spelers heeft, mag een andere speler erbij gevraagd worden. Dit alleen met toestemming van de teamcaptain van de tegenpartij. Dit dient wederom op het formulier vermeld te worden. Is er geen vierde speler en wil het team toch spelen, zullen de partijen van de ontbrekende speler als verloren worden opgeschreven. Een team mag minimaal met 3 spelers spelen.
4. Is een team 2 keer afwezig zonder afmelding, dan wordt het team uit de competitie genomen.

Artikel 3

Alle wedstrijden van een team wat zich zelf terugtrekt uit de competitie zullen 0-0 worden verklaard.

Artikel 4

Een deelnemer van de competitie kan maar voor 1 team uitkomen. Maakt een deelnemer hier misbruik van, wordt de deelnemer uit de competitie gehaald.

Artikel 5

Een speler mag 1 keer per seizoen wisselen naar een ander team. Dit uiteraard door het bestuur in te lichten.

Artikel 6

Tijdens de wedstrijd mag er ook gewisseld worden met reserves. Wisselen is blijvend dwz als een speler gewisseld is mag deze die wedstrijd niet meer teruggewisseld worden. Wisselen is toegestaan tot de koppelpartijen. Tijdens de koppels is het niet toegestaan om te wisselen. Bij overmacht mag hier van afgeweken worden. Mocht dit voorkomen dient dit vermeld te worden inclusief oorzaak op het wedstrijdformulier. Bij misbruik volgen er consequenties

Artikel 7

Het team is verplicht in die speelgelegenheid haar thuiswedstrijden te spelen, die zij voor aanvang van het seizoen hebben gekozen. Hiervan kan alleen worden afgeweken na goedkeuring van het bestuur.

Artikel 8

Indien een wedstrijd geen doorgang kan vinden door afzegging, dient er binnen 3 weken een nieuwe speeldatum aangeleverd te worden bij het secretariaat. Gebeurt dit niet, verliest de afzeggende partij de wedstrijd met als tegensaldo 7 legs. Indien de afzeggende partij aantoonbaar alle moeite heeft gedaan om een nieuwe datum af te spreken en de contra partij verleent geen medewerking, zal het bestuur passende maatregelen treffen.

SLOTBEPALINGEN

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur van Café Geert Cup.

Complete lijst reglementen downloaden? Klik hier!