Wedstrijdformulieren

Artikel 1

  1. Alleen de wedstrijdformulieren die uitgegeven zijn door het bestuur zijn geldig.
  2. Elk team draagt zorg voor het aanwezig zijn van het eigen scoreformulier.
  3. Het wedstrijdformulier is te downloaden vanaf de website. De teams dienen dit zelf te kopiëren zodat zij genoeg formulieren hebben gedurende het seizoen.
  4. Voor aanvang van de partij wordt de volgorde van spelers invult op het scoreformulier door beide teamcaptains. Beide teams vullen de opstelling tegelijktijd in op het wedstrijdformulier. Vervolgens worden de formulieren geruild en zo compleet gemaakt.Aan het einde van de wedstrijd wordt de uitslag op het scoreformulier ingevuld en ondertekend door beide teamcaptains.
  5. Op het scoreformulier kunnen opmerkingen genoteerd worden evenals evt. gegooide 180’s en outshots boven de 100.
  6. Ook wissels worden op het formulier genoteerd.
  7. Het scoreformulier dient volledig te zijn ingevuld. Is dit niet geval heeft het bestuur het recht hiervoor minpunten te verrekenen.
  8. Elk team, zowel thuis als uit,  is er voor verantwoordelijk dat het scoreformulier in diezelfde week voor zaterdag 19.00 uur in het bezit is van het wedstrijdsecretariaat.(digitaal per email). Het origineel dient wel bewaard te worden voor eventuele latere controle.

SLOTBEPALINGEN

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur van Café Geert Cup.

Complete lijst reglementen downloaden? Klik hier!